HISTORIE / History

 

Předválečné fotografie. / Pre-war photographs.   

Histore / History