Možnosti sportovního a rekreačního vyžití

 

léto

 • hotelový bazén
 • tenisové a volejbalové (nohejbalové) hřiště, kuželky
 • zajištění možnosti opékání
 • vhodné podmínky pro turistiku
 • značené cyklostezky pro cykloturistiku
 • houbaření
 • rybaření (v nedalekém okolí)
 • koupání (koupaliště se solárním ohřevem – Město Albrechtice, 9 km)
 • agroturistika (město Albrechtice. Heřmanovice)

 

 zima

 • hotelový bazén
 • lyžování (v nedalekých areálech)
 •  bruslení (víceúčelové obecní hřiště)
 •  běžkařské tratě

 

Sports and recreational opportunities
 
 
Summer
 
hotel swimming pool
tennis and volleyball (netball) court, skittles
barbecue facilities
suitable conditions for hiking
marked cycle paths for cycling
mushroom picking
fishing (in the vicinity)
swimming (swimming pool with solar heating - Město Albrechtice, 9 km)
agrotourism (town of Albrechtice. Heřmanovice)
 
 
 winter
 
hotel swimming pool
skiing (in nearby resorts)
 skating (multi-purpose municipal playground)
 cross-country skiing trails

Sports and recreational opportunities

 
 
Summer
 
 • hotel swimming pool
 • tennis and volleyball (netball) court, skittles
 • barbecue facilities
 • suitable conditions for hiking
 • marked cycle paths for cycling
 • mushroom picking
 • fishing (in the vicinity)
 • swimming (swimming pool with solar heating - Město Albrechtice, 9 km)
 • agrotourism (town of Albrechtice. Heřmanovice)
 
 winter
 
 • hotel swimming pool
 • skiing (in nearby resorts)
 •  skating (multi-purpose municipal playground)
 •  cross-country skiing trails
 

Léto / Summer

Zima / Winter